Runinskrifter.net

Vr 3

Även känd som L 1040.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, röd gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 54.1″13° 31′ 48.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65793461370450
SWEREF99TM
xy
6576054416325
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4163256576054
GeoHash
u6997vur14
GeoDNA
eaagcgattgatcctcaaacag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 58.8″13° 31′ 56.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65794871370591
SWEREF99TM
xy
6576197416465
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4164656576197
GeoHash
u6997ynn8v
GeoDNA
eaagcgattgatcccttgaaga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; 200m sydväst om nuvarande plats.

Proveniens:

Plats:
Västra Hovlanda
Socken:
Hammarö socken
Härad:
Grums härad
Landskap:
Värmland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västra Hovlanda. Runsignum Vr 3"@sv – Fernow, Noreen, Daniel"@sv; Fernow, Noreen, Daniel"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: