Runinskrifter.net

Vr 2

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, röd gnejsgranit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 7.6″13° 49′ 7.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65903751387224
SWEREF99TM
xy
6587280432956
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4329566587280
GeoHash
u69f42y7mx
GeoDNA
eaagcgattcgtggttcagccg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 8.7″13° 48′ 39.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65904221386793
SWEREF99TM
xy
6587322432525
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4325256587322
GeoHash
u69f42bvk0
GeoDNA
eaagcgattcgtggtgaactcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; 50m söder om nuvarande plats.

Proveniens:

Plats:
Rör
Socken:
Väse socken
Härad:
Väse härad
Landskap:
Värmland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Troligen har en parsten funnits med inskriftens början.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Röör. Runsignum Vr 2"@sv – Alsterlund, J W"@sv; Alsterlund, J W"@sv; 2022-02-23"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: