Runinskrifter.net

Vr 1

Även känd som KJ 70.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödaktig gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, rödaktig gnejsgranit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 17′ 7.4″14° 8′ 8.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65750241404849
SWEREF99TM
xy
6572151450757
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4507576572151
GeoHash
u6d138t63y
GeoDNA
eaagcgcgggagctgtatgcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Järsberg
Socken:
Kristinehamns landsförsamling (tidigare: Varnums socken)
Härad:
Ölme härad
Landskap:
Värmland
Land:
Sverige

Datering:

520/530–560/570 (Imer 2007)

Urnordisk; 520–570

Övriga anmärkningar:

Har ingått i ett stort minnesmärke bestående av resta stenar i en ring.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-29
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-06-30
CC BY
URI | Kringla | Källa
Järsbergsstenen – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2018-07-06
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: