Runinskrifter.net

Vg NOR1997;27

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 58′ 30.1″12° 39′ 54.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64321901314234
SWEREF99TM
xy
6428316361913
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3619136428316
GeoHash
u631b4n90b
GeoDNA
eaagcggcggaaagattgtgag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hols kyrka
Socken:
Hols socken
Härad:
Kullings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

VgNf1996 Hols kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-08-20"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: