Runinskrifter.net

Vg Fv2007;37

Objektuppgifter:

Föremål:
Putsinskrift
Nyckelord:
putsinskrift
Material:
Kalkputs
Nyckelord:
puts: kalkputs, murbruk, puts; sten: kalk

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 4′ 5.8″13° 30′ 56.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64405501364880
SWEREF99TM
xy
6437275412427
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4124276437275
GeoHash
u63d7e18r2
GeoDNA
eaagcggctagtctaagttgtt

Lokalisering:

Placering:
I väggnisch i koret.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kinneveds kyrka
Socken:
Kinneved socken
Härad:
Frökinds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

G-inskriften består ej säkert av runor, sista tecknet är snarast ett bomärke.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kinneveds kyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2021-04-21"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: