Runinskrifter.net

Vg Fv1992;170

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben, fragment
Nyckelord:
ben, fragment, revben, runben
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben
Fyndnummer:
36

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 11.1″13° 26′ 16.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64761301361550
SWEREF99TM
xy
6472793408674
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4086746472793
GeoHash
u63s1ucm84
GeoDNA
eaagcggccgggtctgacataa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skara, kv. Rådhuset 30
Socken:
Skara
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200–1250 (stratigrafisk)

Medeltid; 1200–1250

Övriga anmärkningar:

Fyndnr 36.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: