Runinskrifter.net

Vg Fv1986;223

Objektuppgifter:

Föremål:
Dubbelkam, fragment
Nyckelord:
fragment, kam
Material:
Ben
Nyckelord:
ben/horn: ben

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 15.6″13° 26′ 28.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64762601361750
SWEREF99TM
xy
6472926408872
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4088726472926
GeoHash
u63s1v5swp
GeoDNA
eaagcggccgggtctattcgtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skara, kv. Iris 1-5
Socken:
Skara
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: