Runinskrifter.net

Vg ATA322-3652-2010

Tidigare känd som Vg SkalundaRaä50.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 3.5″13° 0′ 26.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64954171337138
SWEREF99TM
xy
6491776384046
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3840466491776
GeoHash
u63jpfzsny
GeoDNA
eaagcggcagctttctcccgtt

Lokalisering:

Placering:
I korets söder yttervägg.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skalunda kyrka
Socken:
Skalunda socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid?; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: