Runinskrifter.net

Vg 92

Även känd som B 936, L 1355.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 13′ 57.0″13° 43′ 10.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64584451377483
SWEREF99TM
xy
6455310424809
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4248096455310
GeoHash
u63g20ykch
GeoDNA
eaagcggctcagaggtcaatga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högstena kyrka
Socken:
Högstena socken
Härad:
Gudhems härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Högstena kyrka. Runsignum Vg 92"@sv – Hadorph, Johan, Hellman, Gustaf Adolf, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; Hadorph, Johan, Hellman, Gustaf Adolf, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; 1936-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: