Runinskrifter.net

Vg 91

Objektuppgifter:

Föremål:
Kistlockformad gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 13′ 56.7″13° 43′ 8.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64584361377447
SWEREF99TM
xy
6455300424773
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4247736455300
GeoHash
u63g20vu6g
GeoDNA
eaagcggctcagaggtacctgt

Lokalisering:

Placering:
Västergötlands museum, Skara.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högstena kyrkogård
Socken:
Högstena socken
Härad:
Gudhems härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1100-talet

Medeltid; 1166–1199

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Högstena kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Högstena kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: