Runinskrifter.net

Vg 89

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av kistlocksformad gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 42.7″13° 35′ 12.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64656741369923
SWEREF99TM
xy
6462444417167
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4171676462444
GeoHash
u63ethmdn6
GeoDNA
eaagcggctacatagtgctatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hornborga ödekyrkogård
Socken:
Hornborga socken
Härad:
Gudhems härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1200

Medeltid; c 1200

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: