Runinskrifter.net

Vg 88

Objektuppgifter:

Föremål:
Kistlockformad gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 14′ 23.9″13° 33′ 16.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64595901367823
SWEREF99TM
xy
6456339415141
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4151416456339
GeoHash
u63ek6q0mr
GeoDNA
eaagcggctacgagcttaggtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gudhems kyrkogård
Socken:
Gudhems socken
Härad:
Gudhems härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1200

Medeltid; c 1200

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gudhems kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Gudhems kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Gudhems kyrka – Lagergren, Nils; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Gudhems kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1938-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Vg88 Gudhems kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1938-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: