Runinskrifter.net

Vg 87

Även känd som B 947, L 1673.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 14′ 23.9″13° 33′ 16.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64595901367823
SWEREF99TM
xy
6456339415141
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4151416456339
GeoHash
u63ek6q0mr
GeoDNA
eaagcggctacgagcttaggtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gudhems kyrka
Socken:
Gudhems socken
Härad:
Gudhems härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vapenhuset efter restaureringen. Sydvästra hörnet runsten nr. 27. –
PD
URI | Kringla | Källa
Koret mot öster. I mitten (förgrunden) sockelmuren till 1811 års altare. Därbakom det medeltida korets östmur. Vid solfläcken runstenen. – 1951-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: