Runinskrifter.net

Vg 85

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 15′ 14.1″13° 47′ 17.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64607061381578
SWEREF99TM
xy
6457618428874
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4288746457618
GeoHash
u63g3ub1t6
GeoDNA
eaagcggctcagcctgaaggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Dala
Socken:
Dala socken
Härad:
Gudhems härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Stora Dala. Runsignum Vg 85"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: