Runinskrifter.net

Vg 82

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 54.3″13° 36′ 18.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64660001371000
SWEREF99TM
xy
6462783418239
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4182396462783
GeoHash
u63etsfuvy
GeoDNA
eaagcggctacatcggcactta

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 18′ 27.7″13° 36′ 35.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64670231371319
SWEREF99TM
xy
6463809418546
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4185466463809
GeoHash
u63etww6zp
GeoDNA
eaagcggctacatcatcggctc

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Frimansgården, Fjällåkra
Socken:
Bolums socken (tidigare: Broddetorps socken)
Härad:
Gudhems härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg82 Broddetorp – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2002-04-26
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: