Runinskrifter.net

Vg 79

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 59.2″13° 39′ 21.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64753341374280
SWEREF99TM
xy
6472150421405
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4214056472150
GeoHash
u63snsrfmd
GeoDNA
eaagcggccgttgcgttctctg

Lokalisering:

Placering:
I Varnhems klostermuseum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Klosterträdgården
Socken:
Skarke (tidigare: Varnhems socken)
Härad:
Valle härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: