Runinskrifter.net

Vg 77

Även känd som B 996, L 1344.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 34.5″13° 39′ 5.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64801431374184
SWEREF99TM
xy
6476955421252
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4212526476955
GeoHash
u63sqshv6p
GeoDNA
eaagcggccgttacgtggctat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eggby kyrkogård
Socken:
Eggby socken
Härad:
Valle härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten Eggby. –
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten Eggby. –
PD
URI | Kringla | Källa
Kyrkogården. Runsignum Vg 77"@sv – Hadorph, Johan, Hellman, Gustaf Adolf, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald, Brusewitz, Gustaf Henrik"@sv; Hadorph, Johan, Hellman, Gustaf Adolf, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald, Brusewitz, Gustaf Henrik"@sv; 1861-01-01"@sv

URI
Granqvist, Albert; 1981-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: