Runinskrifter.net

Vg 72

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 5.1″13° 26′ 8.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64759501361400
SWEREF99TM
xy
6472612408526
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4085266472612
GeoHash
u63s1sx7zh
GeoDNA
eaagcggccgggtcgtctgccc

Lokalisering:

Placering:
Västergötlands museum, Skara.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Marumsgatan 12, Skara
Socken:
Skara
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.