Runinskrifter.net

Vg 71

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll, liljesten
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll, liljesten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 11.4″13° 26′ 21.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64761361361624
SWEREF99TM
xy
6472800408747
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4087476472800
GeoHash
u63s1ufnj8
GeoDNA
eaagcggccgggtctgcaaatg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 23′ 23.0″13° 26′ 32.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64764871361814
SWEREF99TM
xy
6473153408933
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4089336473153
GeoHash
u63s1vs2sq
GeoDNA
eaagcggccgggtctcaggtta

Lokalisering:

Placering:
Västergötlands museum, Skara.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skara domkyrka
Socken:
Skara
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet

Medeltid; 1200–1299

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skara 2004:4"@sv – Robert Bernhoft"@sv; Vänermuseet"@sv; 2019-01-23"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: