Runinskrifter.net

Vg 70

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll, liljesten
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll, liljesten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 51.8″13° 8′ 44.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64761711344439
SWEREF99TM
xy
6472629391573
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3915736472629
GeoHash
u63k55uqq2
GeoDNA
eaagcggcatgttgacaaactt

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Saleby kyrkogård
Socken:
Saleby socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet

Medeltid; 1200–1299

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Saleby 2004:5"@sv – Robert Bernhoft"@sv; Vänermuseet"@sv; 2019-01-14"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: