Runinskrifter.net

Vg 7

Även känd som B 970, L 1337.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 32′ 5.6″13° 59′ 39.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64916521394524
SWEREF99TM
xy
6488702441442
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4414426488702
GeoHash
u63uyryq3v
GeoDNA
eaagcggccttcaacccaacgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Sörgården, Vallby
Socken:
Götlunda socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vallby, Sörgården. Runsignum Vg 7"@sv – Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald, Brusewitz, Gustaf Henrik, Säve, Per Arvid"@sv; Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald, Brusewitz, Gustaf Henrik, Säve, Per Arvid"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: