Runinskrifter.net

Vg 67

Även känd som Liljegren 1346.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 52.0″13° 8′ 46.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64761771344462
SWEREF99TM
xy
6472636391596
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3915966472636
GeoHash
u63k55uwxk
GeoDNA
eaagcggcatgttgacaacatc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 6.1″13° 29′ 26.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64647331364246
SWEREF99TM
xy
6461436411504
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4115046461436
GeoHash
u63edfrwvm
GeoDNA
eaagcggctaacgtcttccata

Lokalisering:

Placering:
Vid Dagsnäs, Bjärka sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Saleby kyrka
Socken:
Saleby socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten Dagsnäs. –
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Salebystenen, flyttad till parken vid Dagsnäs. Vg:s runinskr, nr 67. – 1932-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dagsnäs, Parken. – 1973-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) – 1982-07-10
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: