Runinskrifter.net

Vg 67

Även känd som L 1346.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 52.0″13° 8′ 46.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64761771344462
SWEREF99TM
xy
6472636391596
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3915966472636
GeoHash
u63k55uwxk
GeoDNA
eaagcggcatgttgacaacatc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 6.1″13° 29′ 26.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64647331364246
SWEREF99TM
xy
6461436411504
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4115046461436
GeoHash
u63edfrwvm
GeoDNA
eaagcggctaacgtcttccata

Lokalisering:

Placering:
Vid Dagsnäs, Bjärka sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Saleby kyrka
Socken:
Saleby socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten Dagsnäs. – Karlsson, Harald "Hå-Kå";
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
2001-12-21,AS.Dagsnäs, herrgård i Skara kommun, Västergötland (Västra Götalands län), känd sedan 1490-talet. Huvudbyggnaden av sten från 1770-talet fick sitt nu- varande utseende hundra år senare efter Helgo Zettervalls ritningar. Herrgården köptes 1762 av Pehr Tham, inom vars släkt denkvarblev till 1864. D. blev byggnadsminne 1980. Artikel hämtad i NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=149562 –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Salebystenen, flyttad till parken vid Dagsnäs. Vg:s runinskr, nr 67. – 1932-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dagsnäs, Parken. – Falbygdens museum; 1973-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Dagsnäs Park. – Hagberg, Ulf-Erik; 1977-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) – 1982-07-10
PD
URI | Kringla | Källa
Saleby-stenen i Dagsnäs park. Repro av teckning i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. – Hasselberg, Lars; 1984-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Saleby-stenen i Dagsnäs park. Repro av teckning i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. – Hasselberg, Lars; 1984-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Saleby kyrka. Runsignum Vg 67"@sv – Faith-Ell, Harald, Martin, Elias, Okänd"@sv; Faith-Ell, Harald, Martin, Elias, Okänd"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: