Runinskrifter.net

Vg 66

Även känd som L 1349.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 16′ 30.8″13° 16′ 18.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64641031351367
SWEREF99TM
xy
6460652398641
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3986416460652
GeoHash
u637w08jxz
GeoDNA
eaagcggcgcccggggagagcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Postgården
Socken:
Norra Vånga socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten i Vånga. – Hadorph, Johan, Bergman, H, Säve, Per Arvid, Christofersson, Ulf"@sv; Hadorph, Johan, Bergman, H, Säve, Per Arvid, Christofersson, Ulf"@sv; 2022-03-07"@sv
PD
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: