Runinskrifter.net

Vg 63

Även känd som KJ 67.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 24.5″13° 5′ 33.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64661731340918
SWEREF99TM
xy
6462596388174
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3881746462596
GeoHash
u6379gmsw5
GeoDNA
eaagcggcgcaattccgccgtc

Lokalisering:

Placering:
SHM (10136)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Noleby
Socken:
Fyrunga socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

375/400–560/570 (Imer 2007)

Urnordisk; 375–570

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fyrunga sn. Fyrungastenen – 1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Fyrunga sn. Fyrungastenen – 1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Fyrunga sn. Fyrungastenen – 1896-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: