Runinskrifter.net

Vg 62

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd medelkornig gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, ljusröd medelkornig gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 12′ 19.3″13° 13′ 53.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64564151348709
SWEREF99TM
xy
6452937396076
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3960766452937
GeoHash
u637j5fyy1
GeoDNA
eaagcggcgccgtgaacacctc

Lokalisering:

Placering:
Vid kyrkoruinen
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ballstorp
Socken:
Edsvära socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg62 Edsvära – Okänd, Okänd; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Edsvära, Ballstorps kyrkoruin – Schnell, Jan Bertil; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten, störst längd två och en halv meter, största bredd en och en halv meter. Runorna grunda, men till största delen fullt tydliga. Stenen upptogs hösten 1899, runorna varsnades den 24 mars 1901. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Edsvära, Ballstorps kyrkoruin – Schnell, Jan Bertil; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
Runstenen vid Balltorps kyrkoruin (Trävattna). Sågverksägare Einar Karlsson, Ullene vid stenen. – 1974-11-08
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: