Runinskrifter.net

Vg 62

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd medelkornig gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, ljusröd medelkornig gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 12′ 19.3″13° 13′ 53.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64564151348709
SWEREF99TM
xy
6452937396076
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3960766452937
GeoHash
u637j5fyy1
GeoDNA
eaagcggcgccgtgaacacctc

Lokalisering:

Placering:
Vid kyrkoruinen
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ballstorp
Socken:
Edsvära socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

V; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
Vg62 Edsvära – Okänd, Okänd; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Edsvära, Ballstorps kyrkoruin – Schnell, Jan Bertil; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Edsvära, Ballstorps kyrkoruin – Schnell, Jan Bertil; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
Runstenen vid Balltorps kyrkoruin (Trävattna). Sågverksägare Einar Karlsson, Ullene vid stenen. – 1974-11-08
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: