Runinskrifter.net

Vg 61

Även känd som B 962, L 1351.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 15′ 9.1″13° 12′ 16.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64617291347320
SWEREF99TM
xy
6458231394625
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3946256458231
GeoHash
u637kkx1wu
GeoDNA
eaagcggcgccgaattctggcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Härlingstorp
Socken:
Edsvära socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
Härlingstorp. Runsignum Vg 61"@sv – Hellman, Gustaf Adolf"@sv; Hellman, Gustaf Adolf"@sv; 1962-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: