Runinskrifter.net

Vg 6

Även känd som B 966, L 1332.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 39′ 3.4″14° 8′ 0.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65043681402951
SWEREF99TM
xy
6501512449712
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4497126501512
GeoHash
u66j9t5dsf
GeoDNA
eaagcgtaagaatcgatttata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fägremo
Socken:
Fägre socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fägremo. Runsignum Vg 6"@sv – Faith-Ell, Harald, Okänd, Brusewitz, Gustaf Henrik, Rudberus, J B"@sv; Faith-Ell, Harald, Okänd, Brusewitz, Gustaf Henrik, Rudberus, J B"@sv; 1667-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: