Runinskrifter.net

Vg 59

Även känd som L 1342.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 0.3″13° 9′ 44.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64782501345500
SWEREF99TM
xy
6474720392608
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3926086474720
GeoHash
u63k5x2th4
GeoDNA
eaagcggcatgttcaagacgcg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 4.3″13° 29′ 12.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64646841364012
SWEREF99TM
xy
6461384411271
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4112716461384
GeoHash
u63edfkgcj
GeoDNA
eaagcggctaacgtctgatcaa

Lokalisering:

Placering:
Vid Dagsnäs, Bjärka sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Norra Härene gamla kyrka
Socken:
Norra Härene socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

2001-12-21,AS.Dagsnäs, herrgård i Skara kommun, Västergötland (Västra Götalands län), känd sedan 1490-talet. Huvudbyggnaden av sten från 1770-talet fick sitt nu- varande utseende hundra år senare efter Helgo Zettervalls ritningar. Herrgården köptes 1762 av Pehr Tham, inom vars släkt denkvarblev till 1864. D. blev byggnadsminne 1980. Artikel hämtad i NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=149562 –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Dagsnäs, Parken. – Falbygdens museum; 1973-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Dagsnäs, Parken. – Falbygdens museum; 1973-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Dagsnäs Park. – Hasselberg, Lars; 1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten å Dagsnäs Park. – Hasselberg, Lars; 1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Dagsnäs Park. – Hasselberg, Lars; 1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten å Dagsnäs park. – Hasselberg, Lars; 1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Dagsnäs Park. – 1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Dagsnäs Park. – Hasselberg, Lars; 1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Dagsnäs Park. – Hasselberg, Lars; 1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Dagsnäs Park. – Hasselberg, Lars; 1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) – 1982-07-10
PD
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) – 1982-07-10
PD
URI | Kringla | Källa
Gamla kyrkan. Runsignum Vg 59"@sv – Leitz, Johan, Okänd, Säve, Per Arvid, Unge, Amber A"@sv; Leitz, Johan, Okänd, Säve, Per Arvid, Unge, Amber A"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: