Runinskrifter.net

Vg 56

Även känd som B 932, L 1341.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 37.3″13° 24′ 12.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64900001360020
SWEREF99TM
xy
6486637406978
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4069786486637
GeoHash
u63sc52p3z
GeoDNA
eaagcggccggacgaagaaaag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 30′ 24.5″13° 18′ 55.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64897911354885
SWEREF99TM
xy
6486366401849
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4018496486366
GeoHash
u63kz4b4f1
GeoDNA
eaagcggcattccgagaagagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Tidigare i Skälvums by och socken.

Proveniens:

Plats:
Källby ås
Socken:
Källby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Källby sn. "Källby hallar". – Ewald, Gustaf;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Åhlin, Christer;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Källby sn. "Källby hallar" fornminnesområde. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Källby sn. Fornminnesområde vid "Källby hallar". –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Källby sn. "Källby hallar" fornminnesområde. –
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Kopparstick – Kulturparken Småland AB; 1800-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Källby ås. Runsignum Vg 55, Vg 56"@sv – Okänd, Lindqvist, Sune, Arne, Ture Algot Johnsson, Almgren, Oscar"@sv; Okänd, Lindqvist, Sune, Arne, Ture Algot Johnsson, Almgren, Oscar"@sv; 1899-01-01"@sv

URI
Carlsson, Ernst; 1916-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Källby sn. "Källby hallar". – Steffens, Richard; 1930-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Källby hallar, landsväg med två jättestora runstenar, fornminne. Nr: 112. – Lindskog, Samuel; 1978-09-07
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: