Runinskrifter.net

Vg 52

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 30.9″13° 22′ 47.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64917091358700
SWEREF99TM
xy
6488329405639
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4056396488329
GeoHash
u63sbqny3f
GeoDNA
eaagcggccggaaacttgccgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husaby kyrkogård
Socken:
Husaby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Husaby kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.