Runinskrifter.net

Vg 49 †

Även känd som B 961, B 963, L 1350.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 20′ 37.3″13° 1′ 43.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64722891337417
SWEREF99TM
xy
6468666384602
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3846026468666
GeoHash
u637bmphss
GeoDNA
eaagcggcgcaaaatcttagta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Brokvarn
Socken:
Hällum socken (tidigare: Uvereds socken)
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Brokvarn. Runsignum Vg 49"@sv – Hadorph, Johan, Törnevall, Petrus, Okänd, Brenner, Elias"@sv; Hadorph, Johan, Törnevall, Petrus, Okänd, Brenner, Elias"@sv; 1669-01-01"@sv

URI
Granlund, John; 1932-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.