Runinskrifter.net

Vg 48

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 55.0″13° 4′ 14.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64987121340955
SWEREF99TM
xy
6495114387821
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3878216495114
GeoHash
u63m32t8x1
GeoDNA
eaagcggcatagcgttattgtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Strö kyrkogård
Socken:
Strö socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: