Runinskrifter.net

Vg 45

Även känd som L 1363.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Fp, RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 4.2″13° 0′ 25.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64954391337115
SWEREF99TM
xy
6491797384022
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3840226491797
GeoHash
u63jpfzmm3
GeoDNA
eaagcggcagctttctccatcg

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skalunda kyrka
Socken:
Skalunda socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skalunda kyrka. Runsignum Vg 44, Vg 45"@sv – Hasselberg, Lars; Faith-Ell, Harald"@sv; 1981-01-01
CC BY-NC-ND
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: