Runinskrifter.net

Vg 44

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 4.1″13° 0′ 24.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64954351337105
SWEREF99TM
xy
6491793384012
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3840126491793
GeoHash
u63jpfzm13
GeoDNA
eaagcggcagctttctccatag

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skalunda kyrka
Socken:
Skalunda socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skalunda kyrka. Runsignum Vg 44, Vg 45"@sv – Djurklou, N G, Säve, Per Arvid"@sv; Djurklou, N G, Säve, Per Arvid"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: