Runinskrifter.net

Vg 36

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll, fragmentarisk liljesten
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll, liljesten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 21.4″13° 2′ 6.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64977571338844
SWEREF99TM
xy
6494135385722
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3857226494135
GeoHash
u63m0wgf45
GeoDNA
eaagcggcataggcagcctcgt

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rackeby kyrka
Socken:
Rackeby socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet

Medeltid; 1200–1299

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Rackeby 2004:4"@sv – Robert Bernhoft"@sv; Vänermuseet"@sv; 2019-01-15"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.