Runinskrifter.net

Vg 35

Även känd som B 991, L 1362.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 39′ 46.3″13° 11′ 42.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65074321348547
SWEREF99TM
xy
6503920395303
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3953036503920
GeoHash
u63msr0rvh
GeoDNA
eaagcggcatcagacaggacca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Läckö
Socken:
Otterstads socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten Otterstad. –
PD
URI | Kringla | Källa
Sigges sten"@sv – Örjan Hermodsson"@sv; Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen"@sv; 2019-01-17"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: