Runinskrifter.net

Vg 34

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 23.5″13° 1′ 44.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64848491337965
SWEREF99TM
xy
6481224384999
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3849996481224
GeoHash
u63k83xtbn
GeoDNA
eaagcggcatgaggtcctcgaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tolsgården
Socken:
Mellby socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tolsgården. Runsignum Vg 34"@sv – Hellman, Gustaf Adolf, Säve, Per Arvid, Faith-Ell, Harald"@sv; Hellman, Gustaf Adolf, Säve, Per Arvid, Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: