Runinskrifter.net

Vg 30

Även känd som B 992, L 1564.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 35.4″12° 58′ 39.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64760661334586
SWEREF99TM
xy
6472406381727
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3817276472406
GeoHash
u63hp745b9
GeoDNA
eaagcggcagtttgcatggaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Järpås kyrka
Socken:
Järpås socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Järpås kyrka. Runsignum Vg 31, Vg 30"@sv – Hadorph, Johan, Törnevall, Petrus, Faith-Ell, Harald, Leitz, Johan, Hilfeling, Carl Gustaf Gottfried, Brenner, Elias, Säve, Per Arvid"@sv; Hadorph, Johan, Törnevall, Petrus, Faith-Ell, Harald, Leitz, Johan, Hilfeling, Carl Gustaf Gottfried, Brenner, Elias, Säve, Per Arvid"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: