Runinskrifter.net

Vg 3

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 47.1″14° 4′ 53.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64965141399741
SWEREF99TM
xy
6493624446598
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4465986493624
GeoHash
u66j22jgvb
GeoDNA
eaagcgtaagagagttgttcca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Armeneby
Socken:
Bällefors socken
Härad:
Vadsbo härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Armeneby. Runsignum Vg 3"@sv – Hellman, Gustaf Adolf, Säve, Per Arvid, Faith-Ell, Harald"@sv; Hellman, Gustaf Adolf, Säve, Per Arvid, Faith-Ell, Harald"@sv; 1862-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: