Runinskrifter.net

Vg 278

Objektuppgifter:

Föremål:
Sticka
Nyckelord:
sticka
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä
Fyndnummer:
DC 3505

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 59.1″12° 9′ 10.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64401751284290
SWEREF99TM
xy
6435938331894
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3318946435938
GeoHash
u62dhs97nq
GeoDNA
eaagcggatatggcggatgcct

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:73:GI 714a), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Kroken 14:2
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200–1250 (stratigrafisk)

Medeltid; 1200–1250

Övriga anmärkningar:

Fyndnr DC 3505.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg270 Träpinne med runor"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-01-15"@sv

URI
Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: