Runinskrifter.net

Vg 272

Objektuppgifter:

Föremål:
Slagval
Nyckelord:
slagval
Material:
Trä
Nyckelord:
trä: trä
Fyndnummer:
GD 3529

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 59.1″12° 9′ 6.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64401801284225
SWEREF99TM
xy
6435942331829
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3318296435942
GeoHash
u62dhs8ekc
GeoDNA
eaagcggatatggcggagtacg

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:71:GD 3529), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Spetalen 1:21
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1200-talet (stratigrafisk)

Medeltid; 1200–1233

Övriga anmärkningar:

Fyndnr GD 3529.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 044 Slagval (övre delen) av trä"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-01-15"@sv

URI
Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: