Runinskrifter.net

Vg 265

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben
Nyckelord:
ben, revben, runben
Material:
Nötkreatur eller häst
Nyckelord:
ben/horn: nötkreatur eller häst
Fyndnummer:
GC 602

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 59.9″12° 9′ 8.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64402001284260
SWEREF99TM
xy
6435963331864
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3318646435963
GeoHash
u62dhs9h6j
GeoDNA
eaagcggatatggcggataggt

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:70:GC 602), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Spetalen 1:11
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1200 (stratigrafisk)

Medeltid; c 1200

Övriga anmärkningar:

Fyndnr GC 602.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kat nr 044 Slagval (övre delen) av trä"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-01-15"@sv

URI
Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: