Runinskrifter.net

Vg 261

Objektuppgifter:

Föremål:
Knivskaft
Nyckelord:
kniv, knivskaft, skaft
Material:
Horn
Nyckelord:
ben/horn: horn
Fyndnummer:
AD 1772

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 1′ 54.3″12° 9′ 13.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64400251284325
SWEREF99TM
xy
6435788331931
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3319316435788
GeoHash
u62dhs3grr
GeoDNA
eaagcggatatggcgggctcct

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:69:AD 1772), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Passagården 1:68
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1200-talet

Medeltid; 1200–1299

Övriga anmärkningar:

Fyndnr AD 1772.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg270 Träpinne med runor"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1996-01-15"@sv

URI
Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: