Runinskrifter.net

Vg 259

Objektuppgifter:

Föremål:
Dopfunt
Nyckelord:
dopfunt
Material:
Täljsten
Nyckelord:
sten: steatit, sten, täljsten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 6.8″12° 31′ 9.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64671241307286
SWEREF99TM
xy
6463143354552
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3545526463143
GeoHash
u62gsfkpzq
GeoDNA
eaagcggatccagtctgaaacc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Norra Björke kyrka
Socken:
Norra Björke socken
Härad:
Väne härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Övriga anmärkningar:

futhark

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runskrift på dopfunt i kyrkan. Norra Björke – Wille Ängermark; 1967-01-01
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runskrift på dopfunt i kyrkan. Norra Björke – Wille Ängermark; 1967-01-01
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runskrift på dopfunt i kyrkan. Norra Björke – Wille Ängermark; 1967-01-01
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runskrift på dopfunt i kyrkan. Norra Björke – Wille Ängermark; 1967-01-01
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: