Runinskrifter.net

Vg 256

Objektuppgifter:

Föremål:
Runben, revben
Nyckelord:
ben, revben, runben
Material:
Nötkreatur
Nyckelord:
ben/horn: nötkreatur
Fyndnummer:
MC 63

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 2′ 1.4″12° 9′ 7.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64402501284250
SWEREF99TM
xy
6436012331853
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3318536436012
GeoHash
u62dhs8zj0
GeoDNA
eaagcggatatggcggagcccg

Lokalisering:

Placering:
SHM (27600:67:MC 63), dep i Lödöse Museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lödöse, Spetalen 1:11
Socken:
Sankt Peders socken
Härad:
Ale härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Fyndnr MC 63.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1996-01-18, SHM; SHM; 1996-01-18
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kat nr 024 Mätdon av trä"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: