Runinskrifter.net

Vg 253

Objektuppgifter:

Föremål:
Kyrkklocka
Nyckelord:
klocka
Material:
Malm
Nyckelord:
metall: malm

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 13′ 34.0″12° 51′ 20.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63483231321864
SWEREF99TM
xy
6344595370535
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3705356344595
GeoHash
u61js99nkd
GeoDNA
eaagcggtagcagtgaataatg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 14′ 29.3″12° 52′ 1.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63500001322625
SWEREF99TM
xy
6346280371275
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3712756346280
GeoHash
u61jsu3rtv
GeoDNA
eaagcggtagcagctggcacca

Lokalisering:

Placering:
Nu i nya kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Älvsereds kyrka
Socken:
Älvsereds socken
Härad:
Kinds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1300-talet

Medeltid; 1333–1366

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Älvsereds kyrka. Klocka med runor. – Welin, Sanfrid; 1891-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: