Runinskrifter.net

Vg 249

Objektuppgifter:

Föremål:
Dopfunt
Nyckelord:
dopfunt
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 52′ 50.5″13° 1′ 43.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64207481335303
SWEREF99TM
xy
6417133383105
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3831056417133
GeoHash
u63322z786
GeoDNA
eaagcggcgtagagttccgcaa

Lokalisering:

Placering:
SHM (4385)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Borgstena kyrka
Socken:
Borgstena socken
Härad:
Vedens härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1100-talet

Medeltid; 1166–1199

Övriga anmärkningar:

Förvanskade runor.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1998-11-19, SHM; SHM; 1998-11-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Anställd vid SHM, 1998-11-19, SHM; SHM; 1998-11-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Anställd vid SHM, 1998-11-19, SHM; SHM; 1998-11-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.