Runinskrifter.net

Vg 248

Objektuppgifter:

Föremål:
Kyrkklocka
Nyckelord:
klocka
Material:
Malm
Nyckelord:
metall: malm

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 40′ 22.3″12° 33′ 20.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63988651306145
SWEREF99TM
xy
6394917354227
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3542276394917
GeoHash
u62bjenbdq
GeoDNA
eaagcggatttgttactgttgc

Lokalisering:

Placering:
SHM (10831)
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bollebygds kyrka
Socken:
Bollebygds socken
Härad:
Bollebygds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Andra hälften av 1200-talet

Medeltid; 1250–1299

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: