Runinskrifter.net

Vg 247

Även känd som L 1988.

Objektuppgifter:

Föremål:
Kyrkklocka
Nyckelord:
klocka
Material:
Malm
Nyckelord:
metall: malm

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 49′ 31.4″13° 32′ 13.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64134641365245
SWEREF99TM
xy
6410210413115
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4131156410210
GeoHash
u638unc3q4
GeoDNA
eaagcggctgtaaaagacgtct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hössna kyrka
Socken:
Hössna socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

16 juli 1345

Medeltid; c 1345

Övriga anmärkningar:

latininskrift

Motsvarar objekt i KMR:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hössna sn. Klocka med latinsk och runinskrift. – Welin, Sanfrid; 1891-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: