Runinskrifter.net

Vg 245

Även känd som L 1987.

Objektuppgifter:

Föremål:
Kyrkklocka
Nyckelord:
klocka
Material:
Malm
Nyckelord:
metall: malm

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 4′ 54.5″13° 2′ 21.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64431081336842
SWEREF99TM
xy
6439497384376
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3843766439497
GeoHash
u6362tqyux
GeoDNA
eaagcggcgcggacgctaccta

Lokalisering:

Placering:
SHM (9364)
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Herrljunga kyrka
Socken:
Herrljunga socken
Härad:
Kullings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Andra hälften av 1300-talet

Medeltid; 1350–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: